[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
14 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองศิลา
คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองศิลา
เข้าชม : [574]
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
เข้าชม : [616]
8 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบ E-Exam
นักศึกษา กศน. เข้าสอบ E-Exam ที่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
เข้าชม : [151]
4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรักการอ่าน
2 เมษา วันรักการอ่าน บรรณสัญจร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นมอบหนังสือลงสู่ชุมชน
เข้าชม : [246]
26 / มี.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดี
ชาว กศน. ตำบลศิลาขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารระดับสูง ของ กศน. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศึกษาธิการภาค. เป็นความหวังที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของไทย ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
เข้าชม : [190]
23 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการฝึออาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
กศน.ตำบลศิลาจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ สร้างรายได้
เข้าชม : [209]
18 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดรายการวิทยุ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นพบประชาชน
กศน.ตำบลศิลาจัดรายการวิทยุ คลื่น fm102 radio ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กศน.
เข้าชม : [178]
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ และรับชม Etv
กศน.ตำบลศิลา จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 และรับชม Etv ณ ห้องประชุมแก่นคูณ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
เข้าชม : [296]
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.ตำบลศิลาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
กศน.ตำบลศิลา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนม่วง
เข้าชม : [163]
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
อบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กศน.ตำบลศิลา เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ ห้องประชุมแก่นคูน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
เข้าชม : [190]
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการบรรณสัญจร
กศน.ตำบลศิล ลงพื้นที่รับบริจาคหนังสือตามสถานที่ หน่วยงานราชการ และบริษัทต่าง ๆ เพื่อนำหนังสือลงชุมชน
เข้าชม : [207]
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.ตำบลศิลาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
คณะครูกศน.ตำบลศิลาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง\"การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม\" ณ โรงเรียนพิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 ส.ค. 2558
เข้าชม : [288]
8 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมส่งเสรีมการเลี้ยงปลากระพงในกระชัง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนา กศน.ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงในกระชัง ณ แหล่งเรียนรู้บ้านดงพอง หมู่ 10 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
เข้าชม : [270]
30 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.ตำบลศิลาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
คณะครูกศน.ตำบลศิลาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 ก.ค. 2558
เข้าชม : [243]
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน การเลี้ยงกบเศรษฐกิจ ตามโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
กศน.ตำบลศิลาศึกษาดูงาน การเลี้ยงกบเศรษฐกิจ ตามโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ณ แหล่งเรียนรู้บ้านห้วยชัน หมู่ ๔ ตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘
เข้าชม : [502]
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต พิชิตยาเสพติด กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต พิชิตยาเสพติด กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. 2558
เข้าชม : [232]
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา ศรช.บ้านหนองกุง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชนหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
กศน.ตำบลศิลา ศรช.บ้านหนองกุง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชนหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ทำขนมดอกบัวชาววัง ณ ศรช.บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น วันที่ 12 ก.ค. 2558
เข้าชม : [238]
1 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
คณะครูกศน.ตำบลศิลาเป็นวิทยากรโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมกับโรงเนียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่๑
เข้าชม : [282]
29 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีไหว้ครู
เข้าชม : [269]
11 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดป้ายและติดเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในเขตกศน.ตำบลศิลา
คณะครูกศน.ตำบลศิลาเยี่ยมชมและติดป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ วันที่ 08 มิ.ย 2558
เข้าชม : [225]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี