[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

ประวัติ / การประกาศตั้งโดย

ก่อตั้งเมื่อ วันที่
17 ธันวาคม 2542 โดยนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม 
โดยจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศิลา มีความพร้อมด้าน สถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเห็นควรที่จะได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศิลา เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนในเขตชุมชนตำบลศิลาและชุมชนใกล้เคียง มีการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม การจัดการศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสายสามัญ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสายอาชีพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล เทศบาลนครขอนแก่น ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ทำให้ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน

ตำบลศิลา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตในการปกครองของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ดังนี้    

 

 

หมู่ 1 บ้านศิลา      

 

หมู่ 2 บ้านหนองกุง

 

หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 

 

หมู่ 4 บ้านห้วยชัน  

 

หมู่ 5 บ้านบึงอี่เฒ่า 

 

หมู่ 6 บ้านบึงท่าแก

 

หมู่ 7 บ้านเต่านอ  

 

หมู่ 8 บ้านหนองหิน 

 

หมู่ 9 บ้านโกทา

 

หมู่ 10 บ้านดงพอง 

 

หมู่ 11 บ้านดอนยาง 

 

หมู่ 12 บ้านโนนม่วง

 

หมู่ 13 บ้านดอนหญ้านาง

 

หมู่ 14 บ้านหนองไผ่

 

หมู่ 15 บ้านเกษร

 

หมู่ 16 บ้านดอนยาง

 

หมู่ 17 บ้านหนองกุง

 

หมู่ 18 บ้านศิลา

 

หมู่ 19 บ้านโนนม่วง

 

หมู่ 20 บ้านดอนหญ้านาง

 

หมู่ 21 บ้านหนองไผ่

 

หมู่ 22 บ้านหนองหิน

 

หมู่ 23 บ้านโนนม่วง

 

หมู่ 24 บ้านหนองไผ่

 

หมู่ 25 บ้านโกทา

 

หมู่ 26 บ้านหนองไผ่

 

หมู่ 27 บ้านโนนม่วง 


หมู่
 28 บ้านศิลา


เข้าชม : 1640
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี