[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ตารางแสดง :  จำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการการศึกษาพื้นฐาน
ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลศิลา
นายอนันต์เดช  สมอุ่มจารย์

  

 ระดับ

จำนวนผู้เรียน / ภาคเรียน

รวม

หมายเหตุ

1/2559

2/2559

1/2560

ประถมศึกษา

 -

 9

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

23

16 

 15

54

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

54

46

 38

138

 

รวม

82

96

53 

 231

 

 

ตารางแสดง :  จำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการการศึกษาพื้นฐาน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนม่วง
นางสาวชัชญาภา  สารผล

 

 ระดับ

จำนวนผู้เรียน / ภาคเรียน

รวม

หมายเหตุ

1/2559

2/2559

1/2560

ประถมศึกษา

 -

 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

60 

38 

49 

 147

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

46

31 

77

 

รวม

60

86

 80

 226

 

 

ตารางแสดง :  จำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการการศึกษาพื้นฐาน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองกุง
นางศุภรดา  พันธุ์แดง

 

 ระดับ

จำนวนผู้เรียน / ภาคเรียน

รวม

หมายเหตุ

1/2559

2/2559

1/2560

ประถมศึกษา

 1

 6

 4

 11

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

-

34

 23

57

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

62

60

 60

 182

 

รวม

 63

 100

 87

 250

 

 

ตารางแสดง :  จำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการการศึกษาพื้นฐาน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศิลา

นางสาวญาดาภัทร  ศรีเชียงราช

 

 ระดับ

จำนวนผู้เรียน / ภาคเรียน

รวม

หมายเหตุ

1/2559

2/2559

1/2560

ประถมศึกษา

 9

 7

 18

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

47 

25

 38

110

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

70 

53

 41

 164

 

รวม

 139

 87

 86

 312

 


ตารางแสดง :  จำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการการศึกษาพื้นฐาน

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโกทา
นางสาวสุภาพร  วงศ์ษา
 

 ระดับ

จำนวนผู้เรียน / ภาคเรียน

รวม

หมายเหตุ

1/2559

2/2559

1/2560

ประถมศึกษา

15 

 30

 24

 69

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

97 

71

 46

214 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 23

31

 34

 88

 

รวม

 135

        132

 104

 371

 

 

 


เข้าชม : 646
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี