[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 24 ก.พ. 62 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา ภาคเรียนที่ 2/2561 😘กศน.ตำบลศิลา จัดสื่อการเรียนการสอน ให้นักศึกษานำหนังสือไปอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ พร้อมส่งรายงาน ในวันอาทิตย์ที่3 มีนาคม ต่อไป &a
วันอาทิตย์ ที่ 24 ก.พ. 62 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา ภาคเรียนที่ 2/2561 😘กศน.ตำบลศิลา จัดสื่อการเรียนการสอน ให้นักศึกษานำหนังสือไปอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ พร้อมส่งรายงาน ในวันอาทิตย์ที่3 มีนาคม ต่อไป
เข้าชม : [183]
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมโครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ (EM) หลักสูตร 15 ชั่วโมง วันนี้เปิดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองกุง หมู่ 2 ตำบลศิลา โดยมีนางสาวอมรทิพย์ ศรทอง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ทฤษฎี
วันพุธที่ 20-24กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กศน.ตำบลศิลา จัดกิจกรรมโครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ (EM) หลักสูตร 15 ชั่วโมง วันนี้เปิดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองกุง หมู่ 2 ตำบลศิลา โดยมีนางสาวอมรทิพย์ ศรทอง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ทฤษฎี
เข้าชม : [221]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 ก.พ.62 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศิลาโดยมี อาจารย์คฑาวุธ จารย์โพธิ์ที่ปรึกษาโซนแก่นขามเป็นประธานเปิดโครงการ **ช่วงเช้า - คณะครู กศน.ตำบลศิลาบรรยายถึงความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามร
วันที่ 6 ก.พ.62 กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศิลาโดยมี อาจารย์คฑาวุธ จารย์โพธิ์ที่ปรึกษาโซนแก่นขามเป็นประธานเปิดโครงการ **ช่วงเช้า - คณะครู กศน.ตำบลศิลาบรรยายถึงความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตา
เข้าชม : [264]
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรการขาย และการบริการ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองกุง มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีคณะทีมวิทยากรทั้งหมด 4 ท่าน จากคณะมนุษย์ศาสตร์
กศน.ตำบลศิลา จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรการขาย และการบริการ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองกุง มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีคณะทีมวิทยากรทั้งหมด 4 ท่าน จากคณะมนุษย์ศาสตร์
เข้าชม : [242]
8 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 6 ม.ค. 62 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา ภาคเรียนที่ 2/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยจักรวาล - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา โครงงาน เรื่อง การนำเสนอโครงงาน - ศรช.บ้านโนนม่
วันอาทิตย์ ที่ 6 ม.ค. 62 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา ภาคเรียนที่ 2/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยจักรวาล - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา โครงงาน เรื่อง การนำเสนอโครงงาน - ศรช.บ
เข้าชม : [273]
1 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 23 ธ.ค. 61 คณะครูและนักศึกษากศน.ตำบลศิลา จัดโครงการกิจกรรมปีใหม่และกีฬาสี ณ ศรช.บ้านศิลา - กิจกรรมจับฉลากของขวัญแลกเปลี่ยนกันสร้างสัมพันธ์พี่น้องชาว กศน. - กิจกรรมกีฬาสี เล่นกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ แข่งกินวิบาก,ลูกบอลพาไป, ต่อห่วง,พายกระซิบ,ใบ้
วันอาทิตย์ ที่ 23 ธ.ค. 61 คณะครูและนักศึกษากศน.ตำบลศิลา จัดโครงการกิจกรรมปีใหม่และกีฬาสี ณ ศรช.บ้านศิลา - กิจกรรมจับฉลากของขวัญแลกเปลี่ยนกันสร้างสัมพันธ์พี่น้องชาว กศน. - กิจกรรมกีฬาสี เล่นกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ แข่งกินวิบาก,ลูกบอลพาไป, ต่อห่วง,พายกระซิบ,ใ
เข้าชม : [111]
28 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 20 - บ้านศิลา หมู่ 1,28 - บ้านหนองกุง หมู่ 2 พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 20 - บ้านศิลา หมู่ 1,28 - บ้านหนองกุง หมู่ 2 พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561
เข้าชม : [116]
28 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายอนันต์เดช สมอุ่มจารย์หัวหน้า กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ตกหล่นจากข้อมูลคณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้ง 28 หมู่ และคณะครู กศน.ตำบลศิลา ได้ลงพื้นที่สำ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายอนันต์เดช สมอุ่มจารย์หัวหน้า กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ตกหล่นจากข้อมูลคณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้ง 28 หมู่ และคณะครู กศน.ตำบลศิลา ได้ลงพื้นที่สำ
เข้าชม : [138]
28 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 -หมู่บ้านพิมาน หมู่ 26 -หมู่บ้านเป็นสุข หมู่ 26 -หมู่บ้านคานารี่ วิล หมู่ 17 - หมู่บ้านแคลนารี่ หมู่ 2 -หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ 26 -หมู
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 -หมู่บ้านพิมาน หมู่ 26 -หมู่บ้านเป็นสุข หมู่ 26 -หมู่บ้านคานารี่ วิล หมู่ 17 - หมู่บ้านแคลนารี่ หมู่ 2 -หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ 26
เข้าชม : [106]
28 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - บ้านท่าแก หมู่ 5 - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 - บ้านหนองกุง หมู่ 17 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลา *พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - บ้านท่าแก หมู่ 5 - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 - บ้านหนองกุง หมู่ 17 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลา *พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษ
เข้าชม : [122]
6 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศิลารับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
กศน.ตำบลศิลารับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
เข้าชม : [117]
6 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 ก.ย. 61 อ.ศุภรดา พันธุ์แดง และ อ.ญาดาภัทร ศรีเชียงราช ตัวแทนผู้บริหาร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา มทบ. 23 ครบรอบปีที่ 62 โดยมี ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีพัชริ
วันที่ 27 ก.ย. 61 อ.ศุภรดา พันธุ์แดง และ อ.ญาดาภัทร ศรีเชียงราช ตัวแทนผู้บริหาร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา มทบ. 23 ครบรอบปีที่ 62 โดยมี ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีพัชริ
เข้าชม : [98]
18 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 ก.ย. 61 ภาพกิจกรรมสอบปลายภาคกศน.ตำบลศิลา ภาคเรียนที่1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนม่วง
วันที่ 15 ก.ย. 61 ภาพกิจกรรมสอบปลายภาคกศน.ตำบลศิลา ภาคเรียนที่1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนม่วง
เข้าชม : [208]
18 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ก.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนม่วง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการสอบระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย. 2561
วันที่ 14 ก.ย. 61 กศน.ตำบลศิลา จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนม่วง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการสอบระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย. 2561
เข้าชม : [148]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น นำโดยนายบุญส่ง​ ทองเชื่อม​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ​ และบุคลากร​ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น​ โซนแก่นขาม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพร
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น นำโดยนายบุญส่ง​ ทองเชื่อม​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ​ และบุคลากร​ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น​ โซนแก่นขาม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพร
เข้าชม : [155]
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่7 ภาคเรียนที่ 1/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง สมัยกรุงสุโขทัย - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา การพัฒนาตนเอง สังค
วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่7 ภาคเรียนที่ 1/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง สมัยกรุงสุโขทัย - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา การพัฒนาตนเอ
เข้าชม : [212]
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พุธ ที่ 18 ก.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 ชุมชนที่ 5 ณ ศาลาประชาคมบ้านโกทา ม. 9 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต้นทุนอาชีพ โ
วัน พุธ ที่ 18 ก.ค. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 ชุมชนที่ 5 ณ ศาลาประชาคมบ้านโกทา ม. 9 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต้นทุนอาชีพ โ
เข้าชม : [220]
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 1.กศน.ตำบลศิลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่องคำไวพจน์ 2.ศรช.บ้านหนองกุง จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองเลขทศนิยม 3.ศรช.บ้านโนนม่วง วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเรียงประโยค 4.ศรช.บ้านห้วยชัน วิชาภาษาอังกฤษ เร
วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 1.กศน.ตำบลศิลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่องคำไวพจน์ 2.ศรช.บ้านหนองกุง จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองเลขทศนิยม 3.ศรช.บ้านโนนม่วง วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเรียงประโยค 4.ศรช.บ้านห้วยชัน วิชาภาษาอังกฤษ
เข้าชม : [267]
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 1 ก.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่7 ภาคเรียนที่ 1/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา สังคม เรื่อง ภูมิประเทศไทย - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา อาเซียนศึกษา เรื่อง ความสำคัญ
วันอาทิตย์ ที่ 1 ก.ค. 61 กศน.ตำบลศิลา,ศรช บ้านหนองกุง,ศรช.บ้านโนนม่วง,ศรช.บ้านศิลา,ศรช.บ้านโกทา จัดกิจกรรมพบกลุ่มครั้งที่7 ภาคเรียนที่ 1/2561 - กศน.ตำบลศิลา จัดสอน วิชา สังคม เรื่อง ภูมิประเทศไทย - ศรช.บ้านหนองกุง จัดสอน วิชา อาเซียนศึกษา เรื่อง คว
เข้าชม : [163]
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน ศุกร์ ที่ 29 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 ชุมชนที่ 4 ณ วัดสว่างสุธารามบ้านหนองกุง ม. 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต้น
วัน ศุกร์ ที่ 29 มิ.ย. 61 คณะครู กศน.ตำบลศิลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 ชุมชนที่ 4 ณ วัดสว่างสุธารามบ้านหนองกุง ม. 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวข้อบรรยาย เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน-บัญชีต้น
เข้าชม : [224]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี