กศน.อำเภอแวงใหญ่
96 หมู่ 9 ต.คอนฉิม
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
PHONE  043-496371

โครงสร้างองค์กร

เขียนโดย Super User
หมวด:

 โครงสร้างองกร์ กศน.อำเภอใหญ่

****รอปรับปรุง****

ประวัติองค์กร

เขียนโดย Super User
หมวด:

ประวัติ กศน.อำเภอแวงใหญ่

*****รอปรับปรุง*****