กศน.อำเภอเวียงเก่า
ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร 043424670 หรือ  0845151417