ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2564 ณ ป่าชุมชนบ้านโนนสูงหมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น นายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเก่าพร้อมบุคลากรครู กศน.อำเภอเวียงเก่า ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่าต่างๆและให้ความสำคัญในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานเปิดโครงการ และมีส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

เพลง กศน.ขอนแก่น เวอร์ชั่น กศน.อำเภอเวียงเก่า