กศน.อำเภอบ้านฝาง
ถ.มลิวรรณ ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โทร.043-269077