ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแพ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130 โทร 043-312-457

acebook Fanpage : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแพ