ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอกระนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทเรียนออนไลน์

 

 

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

เรื่องการสอบ N-net

สนามสอบ N-NET

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ สนามสอบ โรงเรียนชุมชนกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระนวน