ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอน้ำพอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดิทัศน์แนะนำห้อง กศน.อำเภอน้ำพอง

 

 

กำหนดการสอบ

 

-สอบ N-net วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

-สอบปลายภาค วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564