ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอน้ำพอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๔  >>> คลิก <<< 

กศน.อำเภอน้ำพองรับสมัครนักศึกษาใหม่

วีดิทัศน์แนะนำห้อง กศน.อำเภอน้ำพอง