กศน.อำเภอหนองเรือ
หมู่ที่ 13 ถนนชลสุภาพ ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
043294291  043294291