ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภออุบลรัตน์

เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมพิธีพร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายดีเด่น และเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

กศน.ตำบลศรีสุขสำราญ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา

     

     

     

โครงการค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้