ข่าวเด่น สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น

 อ่านทั้งหมด

  


 
 

      

 
 
 
  

  


  
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


  


           ข่าวประชาสัมพันธ์

 อ่านทั้งหมด

  

             ข่าวแจ้งสถานศึกษา

 อ่านทั้งหมด

  

       ข่าวจาก กศน.อำเภอ

 อ่านทั้งหมด

  

                ข่าวจาก กศน.ตำบล ศรช. ปวช. กศน. และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

 อ่านทั้งหมด

  

            Hot Clip


ลำเต้ยไทยนิยมยั่งยืน กศน.ขอนแก่น

[ดู : 450]

สารยูเนสโก ในโอกาสครบรอบ 50 ปี “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน 2559

[ดู : 781]

Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดขอนแก่น

[ดู : 650]

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหัวง้ม

[ดู : 1152]

รายการ สายใย กศน. ตอน การผลิตปุ๋ยน้ำสกัดจากเปลือกหอย ออกอากาศ วันที่ 11 ม.ค. 59

[ดู : 694]

รายการ สายใย กศน. ออกอากาศ 8 ธ.ค.58 ตอน คำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี

[ดู : 747]
  ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

         บทความ & สาระน่ารู้

สอน After Effect Ep.1 | การใช้งาน AE เบื้องต้น
สอน After Effect Ep.1 | การใช้งาน AE เบื้องต้น

[อ่าน : 1361]

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Word

[อ่าน : 1171]

สุขภาพดีอยู่แค่เอื้อม (ตอนจบ)

[อ่าน : 945]

สุขภาพดีอยู่แค่เอื้อม

[อ่าน : 986]

9 นิสัยแบบนี้ สรุปว่าไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่า

[อ่าน : 1017]
  อ่านทั้งหมด
         มุมอาเซียน

   เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office
    
    
    
    
-->


 
 
 

             บริการดาวน์โหลด

 
 
 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.T.C
 
 การป้องกันการระบาดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019
 
 แนบการสำรวจ การจัดกิจกรรมการศึกษาป้องกันโรคซึมเศร้าฯ
 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่งมาตรการป้องกัน แก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 
 ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.หลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครูมืออาชีพฯ
 
 ประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปี2563
 
 ขอส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
 
 ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
 คู่มือCG62_4_ภาคผนวก2_แบบประเมินฝึกทักษะ
 
 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมปฏิบัติการส้างข้อสอบฯ
  ดูทั้งหมด
 
 
 

           รายงานการประชุมประจำเดือน

 
 
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2562
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  ดูทั้งหมด
 
 
 
   

 


 
 

   
  
  
  
 

 

  
  
  
รายงานการรับชม
 รายงานการรับชม ETV
 
 
  
 
 

 
 
 
   
 
   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]