ข่าวกิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

>>>>รายละเอียด คลิกที่นี้<<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

>>>>รายละเอียด คลิกที่นี้<<<<

ข่าวการรับสมัคร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

>>>รายละเอียดคลิกที่นี้<<<<

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

>>>>รายละเอียด คลิกที่นี้<<<<

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

>>>>รายละเอียด คลิกที่นี้<<<<

เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

>>>>รายละเอียด คลิกที่นี้<<<<

ค้นหา