ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งครูกศนตำบล
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามลิ้งค์ คลิก!!